Praví básníci jsou velkými pijáky vína. Víno je mezi nápoji nejušlechtilejší, mezi léky nejchutnější, mezi pokrmy nejpříjemnější.
(Plutarchos)