"K lidskému štěstí a k úsměvné pohodě patří prostřený stůl, víno a přátelé"
(Homér)